Prin cererea de chemare în judecată formulată la data de 18 iunie 2018 şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, secţia civilă, sub nr. x/2018, reclamanta A., în contradictoriu cu pârâţii Confederaţia Naţională a Patronatului Român, B. şi Consiliul Economic şi Social, a solicitat instanţei constatarea nulităţii protocolului încheiat la 29 februarie 2016 între fostul Preşedinte al Confederaţiei Naţionale a Patronatului Român – domnul C. – cu B., prin preşedintele acesteia D., protocol în baza căruia Consiliul Economic şi Social îl consideră pe acesta din urmă ca fiind preşedinte al Confederaţiei Naţionale a Patronatului Român.

Prin sentinţa civilă nr. 14095 din data de 12 decembrie 2018, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, secţia civilă a admis excepţia necompetenţei materiale, invocate din oficiu; a declinat competenţa de soluţionare a cauzei, având ca obiect constatare nulitate act juridic formulată de reclamanta A., în contradictoriu cu pârâţii Confederaţia Naţională a Patronatului Român, B. şi Consiliul Economic şi Social, în favoarea Tribunalului Bucureşti.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 1150 din 24 mai 2022)

The post Cerintele cererii de recurs. Semnătura părţii sau a mandatarului părţii, a avocatului sau, după caz, a consilierului juridic, precum şi motivele de nelegalitate pe care se întemeiază recursul şi dezvoltarea lor appeared first on Universul Juridic.