Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Cluj sub nr. x/2021 la data de 14.05.2021, reclamanţii A., B., C., D., E. în contradictoriu cu pârâţii Tribunalul Bihor, Ministerul Justiţiei şi Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, au solicitat instanţei, ca prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună obligarea în solidar a pârâţilor la calcularea şi plata de despăgubiri, reprezentând diferenţe drepturi salariale, rezultate din aplicarea valorii de referinţă sectorială de 605,225 RON, raportată la indemnizaţia de încadrare brută lunară, începând cu data de 01.08.2016, până la data pensionării, inclusiv după intrarea în vigoare a Legii cadru de salarizare nr. 153/2017, obligarea pârâţilor la actualizarea sumelor stabilite mai sus cu indicele de inflaţie comunicat de Institutul Naţional de Statistică şi la calcularea şi plata daunelor moratorii sub forma dobânzii legale penalizatoare, începând cu data de 01.08.2016 şi până la data plăţii efective şi obligarea pârâtului Tribunalul Bihor să emită pentru fiecare reclamant o adeverinţă în care sa includă valoarea de referinţă sectorială de 605,225 RON, pentru stabilirea dreptului de pensie la valoarea menţionată.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 367 din 22 februarie 2022)

The post Cererile referitoare la judecarea conflictelor de muncă. Instanţa competentă în a cărei circumscripţie îşi are reclamantul domiciliul sau reşedinţa appeared first on Universul Juridic.