Prin cererea înregistrată la 9 mai 2018, sub număr de dosar x/2018, reclamanta A. a chemat în judecată pe pârâtele COMUNA AVRĂMENI, jud. Botoşani şi CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII BOTOŞANI, solicitând ca, prin hotărâre judecătorească, să i se reconstituie vechimea în muncă şi să se constate existenţa unui raport de muncă între reclamantă şi fostul B. în anii 1973-1975, 1981- 1982, 1984-1985, 1988-1989.

A mai solicitat instanţei să constate că perioada menţionată, în care a lucrat la B. în calitate de membru cooperator, constituie timp util la pensie, realizând numărul minim de norme.

În drept, reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art. 35 C. proc. civ. raportat la art. 279 din Codul muncii, coroborat cu art. 266-267 Codul muncii.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 912 din 29 mai 2020)

The post Cerere privind reconstituirea vechimii în muncă şi constatarea existenţei unui raport de muncă între reclamantă şi pârât. Respingerea recursului ca inadmisibil appeared first on Universul Juridic.