Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Dâmboviţa, secţia I civilă la 18.01.2021 sub nr. x/2021, reclamanţii A., B., C., D., E., F., G., H., I., J., K., L., M., N., O., P., Q., R., S., T., U., V., W., X., Y., Z., AA. şi BB. au chemat în judecată pe pârâţii Inspecţia Judiciară şi Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, să oblige pârâţii la plata drepturilor salariale rezultate ca urmare a includerii unui spor de 25% în salariul de bază, începând cu 30.07.2020, data intrării în vigoare a art. 151 din Legea nr. 157/2020, până la data recunoaşterii drepturilor de către pârâţi sau apariţia unei modificări legislative, sume actualizate cu rata inflaţiei şi dobânda legală, de la momentul scadenţei lunare până la data plăţii efective.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 660 din 16 martie 2022)

The post Cerere privind obligarea pârâţilor la plata drepturilor salariale rezultate ca urmare a includerii unui spor de 25% în salariul de bază. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei appeared first on Universul Juridic.