Prin cererea înregistrată la 12 iulie 2019 pe rolul Tribunalului Bacău, secţia I civilă sub nr. x/2019, reclamantul A. a chemat în judecată SPITALUL ORĂŞENESC BUHUŞI, în solidar cu INSPECTORATUL DE MUNCĂ BACĂU şi B., pentru obligarea pârâţilor la plata diferenţelor salariate rezultate prin achitarea unor sume mai mici decât cele legale sau neachitarea sporului de prevenţie de 11% din salariul de bază începând cu 1 ianuarie 2008 până la zi, câştigat prin reglementări legale, C. civ..M. 2008-2010, C. civ..M. 21/2009 la nivel de unitate, C. civ..M. 1726/2013 aplicabil la zi, Legea nr. 330/2009, Legea nr. 284/2010, Legea nr. 285/2010, art. 1 din O.U.G. nr. 1/2010, O.U.G. nr. 19/2012 şi Legea nr. 153/2017.

Prin sentinţa civilă nr. 121/D/2020 din 06 martie 2020, pronunţată de Tribunalul Bacău, secţia I civilă, a fost admisă excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune pentru perioada anterioară datei de 09.07.2016 şi, în consecinţă, a fost respinsă acţiunea ca prescrisă pentru pretenţiile anterioare datei de 09.07.2016; a fost admisă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de pârâţii UNIUNEA JUDEŢEANĂ A SINDICATELOR SANITAS BACĂU şi INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ AL JUDEŢULUI BACĂU şi, în consecinţă, a fost respinsă acţiunea ca fiind promovată împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă, pentru pretenţiile aferente perioadei 10.07.2016 – 06.03.2020; a fost respinsă ca nefondată acţiunea formulată în contradictoriu cu pârâtul SPITALUL ORĂŞĂNESC BUHUŞI pentru pretenţiile aferente perioadei 10.07.2016 – 06.03.2020.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 393 din 23 februarie 2022)

The post Cerere privind obligarea pârâţilor la plata diferenţelor salariate rezultate prin achitarea unor sume mai mici decât cele legale sau neachitarea sporului de prevenţie de 11% din salariul de bază appeared first on Universul Juridic.