Prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, secţia a VIII a contencios administrativ şi fiscal la data de 03.12.2014, cu nr. unic dosar x/2014, reclamanta Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Olt a solicitat instanţei, în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice, ca prin sentinţa ce o va pronunţa să dispună:

– anularea adresei nr. x/2014 de respingere a contestaţiei noastre nr. 7419/04.08.2014 formulată împotriva adresei MDRAP – Direcţia Generală Programe Europene nr. 4761/23.07.2014;

– anularea adresei înregistrată la nivelul MDRAP – Direcţia Generală Programe Europene sub nr. x/2014;

– obligarea instituţiei pârâte la aprobarea Solicitării nr. x/20.01.2014 pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, conform O.G. nr. 14/2013, respectiv emiterea şi aprobarea Notei pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice” pentru solicitarea noastră nr. x/20.01.2014.

(I.C.C.J., SCAF, decizia nr. 411 din 6 februarie 2018)

The post Cerere privind obligarea instituţiei pârâte la aprobarea solicitării pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice appeared first on Universul Juridic.