Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Dâmboviţa la 18.11.2020, sub dosar nr. x/2020, reclamanta A., în contradictoriu cu pârâţii CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII, CURTEA DE APEL BUCUREŞTI şi MINISTERUL JUSTIŢIEI, a formulat cerere de chemare în judecată, solicitând instanţei ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună: pentru perioada 01.08.2016-06.02.2018, în care reclamanta a fost detaşată în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii: obligarea pârâtului C.S.M. la recalcularea indemnizaţiei de încadrare şi a celorlalte drepturi aferente ale reclamantei raportat la o valoare de referinţă sectorială în cuantum de 605,225 RON; obligarea pârâtului C.S.M. la plata către reclamantă a sumei reprezentând diferenţa dintre venitul la care reclamanta este îndreptăţită potrivit celor specificate la pct. I şi venitul efectiv încasat, sumă care va fi actualizată cu indicele de inflaţie; obligarea pârâtului C.S.M. la plata către reclamantă a dobânzii legale penalizatoare aferente sumei specificate la pct. II, calculată de la data exigibilităţii fiecărei obligaţii de plată până la data plăţii efective.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 448 din 1 martie 2022)

The post Cerere privind dispunerea obligării pârâtului la recalcularea indemnizaţiei de încadrare şi a celorlalte drepturi aferente ale reclamantei, plata sumei reprezentând diferenţa dintre venitul la care reclamanta este îndreptăţită și venitul efectiv încasat și plata către reclamantă a dobânzii legale penalizatoare aferente appeared first on Universul Juridic.