1. Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Prahova, secţia I civilă la 05.04.2019, sub nr. x/2019, reclamantul A. a chemat în judecată pe pârâta S.C. B. S.A., solicitând să se constatate că a lucrat efectiv 100% din timpul de lucru în grupa a II-a, precum şi obligarea pârâtei să elibereze adeverinţă privind încadrarea în grupa de muncă.

În drept, a invocat Ordinul nr. 50/1990 al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.

2. Prin sentinţa civilă nr. 1670/15.07.2019, Tribunalul Prahova, secţia I civilă a respins acţiunea formulată de reclamantul A. ca nefondată.

3. Împotriva acestei sentinţe, reclamantul A. a declarat apel, care a fost înregistrat pe rolul Curţii de Apel Ploieşti, secţia I civilă sub nr. x/2019.

4. Prin încheierea din 2.10.2019, completul LM 21A II din cadrul Curţii de Apel Ploieşti, secţia I civilă a declinat competenţa de soluţionare a cauzei, în favoarea completelor specializate ale secţiei, rămase competente să soluţioneze litigii de muncă, ca urmare suspendării executării Hotărârii Colegiului de conducere al Curţii de Apel Ploieşti nr. 12/2019.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 707 din 25 martie 2020)

The post Cerere privind constatarea desfășurării muncii reclamantului în grupa a II-a, precum şi obligarea pârâtei la eliberarea adeverinței pentru încadrarea în grupa de muncă appeared first on Universul Juridic.