Prin sentinţa civilă nr. 403 din 13 septembrie 2022, Curtea de Apel Timişoara, secţia contencios administrativ şi fiscal a declinat competenţa de soluţionare a cauzei privind pe reclamanţii A.-Cabinet Individual Medicină de Familie, A. şi Patronatul Medicilor de Familie Iaşi şi pe pârâţii Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Guvernul României şi Ministerul Sănătăţii, în favoarea Curţii de Apel Iaşi, secţia de contencios administrativ şi fiscal.

Învestită prin declinare, Curtea de Apel Iaşi, secţia de contencios administrativ şi fiscal, prin sentinţa civilă nr. 131 din 4 octombrie 2022, a admis excepţia necompetenţei teritoriale, invocată din oficiu, a declinat judecarea cauzei în favoarea Curţii de Apel Timişoara, secţia contencios administrativ şi fiscal, a constatat invit conflictul negativ de competenţă, a dispus suspendarea judecării cauzei şi a înaintat dosarul la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în vederea soluţionării conflictului negativ de competenţă.

(I.C.C.J., SCAF, decizia nr. 277 din 20 ianuarie 2023)

The post Cerere privind aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate appeared first on Universul Juridic.