Prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Iaşi, reclamantul Municipiul Vaslui a solicitat în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice anularea Notei de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare nr. x/18.08.2016 şi a Deciziei nr. 358/19.10.2016 emise de MDRAP, prin care a fost soluţionată contestaţia administrativă nr. x/20.09.2016, menţinându-se corecţia de 10% la contractul de lucrări nr. x/12.10.2009 încheiat de reclamant cu S.C. „Avensa Consulting” S.R.L.

Prin sentinţa nr. 100 din data de 13 iunie 2017, Curtea de Apel Iaşi a respins excepţia autorităţii de lucru judecat şi a admis acţiunea formulată de către reclamantul Municipiul Vaslui în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. A anulat Nota de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare nr. x/18.08.2016 şi Decizia nr. 358/19.10.2016 emise de către pârâtul M.D.R.A.P., pe care l-a obligat la plata către reclamant a sumei de 50 RON, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Totodată, instanţa a dispus restituirea către reclamant a sumei de 5000 RON, cauţiune achitată cu Ordinul de plată nr. x/2.03.2017 la A. S.A.

(I.C.C.J., SCAF, decizia nr. 1750 din 28 martie 2023)

The post Cerere privind anularea notei de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare prin care a fost soluţionată contestaţia administrativă. Motive de casare nefondate appeared first on Universul Juridic.