Prin cererea înregistrată la 25 februarie 2021 pe rolul Tribunalului Covasna, secţia Civilă, reclamantul SINDICATUL SOLIDARITATEA SANITARĂ COVASNA, în numele şi pentru membrul de sindicat A., în contradictoriu cu pârâtul SPITALUL DE RECUPERARE CARDIOVASCULARĂ „B.”, în temeiul art. 266 din Codul Muncii, a formulat contestaţie împotriva deciziei emisă de SPITALUL DE RECUPERARE CARDIOVASCULARĂ „B.” cu privire la suspendarea contractului individual de muncă nr. x/05.06.2012 al membrului de sindicat A., solicitând instanţei de judecată, ca în temeiul argumentelor prezentate şi a probatoriului administrat să se dispună: anularea deciziei de suspendare a contractului individual de muncă, cu consecinţa repunerii părţilor în situaţia anterioară; obligarea pârâtului la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamantul de la data emiterii deciziei de suspendare şi pană la data repunerii efective părţilor în situaţia anterioară suspendării raporturilor de muncă, în sensul încadrării în muncă a reclamantului, ca medic cu competenţe limitate, în temeiul art. 386 alin. (1)^3 din Legea nr. 95/2006; acordarea dobânzii legale calculată de la data introducerii acţiunii şi până la plata efectivă a drepturilor de natură salarială; obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 1007 din 4 mai 2022)

The post Cerere în vederea anulării deciziei de suspendare a contractului individual de muncă, cu consecinţa repunerii părţilor în situaţia anterioară, obligarea pârâtului la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate și încadrării în muncă a reclamantului appeared first on Universul Juridic.