În acest articol, autorul a încercat tangențial să identifice situația terțului minor în materie de drept privat, fără a reuși însă să delimiteze niște reguli sau un regim juridic special al acestuia. Astfel, s-a încercat să se determine poziția procesuală a copilului minor la stabilirea situației sale juridice, fie în instanță, fie prin acordul părinților, având în vedere și faptul că acest aspect nu are o reglementare clară, iar literatura de specialitate evită în mod constant să clarifice capacitatea procesuală legală a copilului.

The post Când terţul este minor appeared first on Universul Juridic.