În țara noastră, vânzarea bunurilor imobile este supusă unor anumite condiții de formă speciale, aceasta fiind valabilă numai în măsura în care s-a realizat printr-un contract de vânzare încheiat în formă autentică. Astfel, din acest punct de vedere, răspunderea pentru respectarea tuturor condițiilor prevăzute de lege pentru încheierea sa valabilă aparține notarului public. În cuprinsul prezentului studiu autorul aduce în discuție două dintre elementele esențiale ale contractului de vânzare având ca obiect bunuri imobile, respectiv prețul și existența unui titlu de proprietate valid, elemente pe care își propune să le clarifice într-un mod cât mai cuprinzător.

The post Aspecte de practică notarială în materia vânzării de bunuri imobile appeared first on Universul Juridic.