Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la data de 05 februarie 2016 pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a III-a civilă, reclamanta A. a solicitat, în contradictoriu cu pârâţii Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Sănătăţii şi Casa de Asigurări de Sănătate Ilfov, ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea pârâţilor la plata sumei de 49.030,12 euro, reprezentând contravaloare tratament – servicii medicale efectuate în străinătate, respectiv în Franţa, servicii care nu au putut fi acordate de Statul Român.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 888 din 20 aprilie 2021)

The post Asistenţa medicală transfrontalieră. Rambursarea costului unui tratament medical efectuat în străinătate, fără autorizare prealabilă appeared first on Universul Juridic.