În M. Of. nr. 382 din data de 4 mai 2023 s-a publicat Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OANCPI) nr. 950/2023 privind aprobarea condiţiilor de acces la platforma, seturile de date şi serviciile online ale sistemului integrat de cadastru şi carte funciară.

The post Aprobarea condiţiilor de acces la platforma, seturile de date şi serviciile online ale sistemului integrat de cadastru şi carte funciară (OANCPI nr. 950/2023) appeared first on Universul Juridic.