Aportul asociaților reprezintă valoarea patrimobială cu care se contribuie la formarea capitalului social al unei societăți. Aportul poate fi de mai multe feluri, și anume, fie în numerar, fie în natură, fie în proprietate, fie în folosință. Astfel, studiul prezintă modalitatea în care se antrenează răspunderea asociatului pentru neexecutarea obligației de a aduce aportul.

The post Aportul asociaților – condiție specifică a contractului de societate appeared first on Universul Juridic.