Prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Ploieşti la 15 iunie 2018, sub nr. x/2018, revizuentul A. a solicitat revizuirea deciziei civile nr. 720/30.03.2016 pronunţate de Curtea de Apel Ploieşti, secţia I civilă, în dosarul nr. x/2013, în temeiul art. 509 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ.

Prin încheierea pronunţată la 12 noiembrie 2018, Curtea de Apel Ploieşti, secţia I civilă, în temeiul prevederilor art. 411 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ., a suspendat judecarea cererii de revizuire, pentru lipsa părţilor.

Ulterior, prin încheierea din 16 septembrie 2019, la solicitarea revizuentului şi în temeiul art. 415 alin. (1) C. proc. civ., instanţa a dispus repunerea cauzei pe rol.

Prin încheierea din 14 octombrie 2019, Curtea de Apel Ploieşti, secţia I civilă a dispus suspendarea cauzei, în temeiul art. 413 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ., până la soluţionarea definitivă a dosarului penal nr. x/2018 al Curţii Militare de Apel Bucureşti.

La 1 februarie 2021, revizuentul a solicitat repunerea cauzei pe rol şi introducerea în cauză a numiţilor B. şi C., în calitate de moştenitori ai intimatului D., decedat la 29 decembrie 2020 şi a arătat că dosarul penal a fost soluţionat, în mod definitiv.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 581 din 17 martie 2022)

The post Analiza recursului sub aspectul posibilităţii de încadrare a criticilor formulate în cazurile de nelegalitate limitativ prevăzute de lege. Sancțiunea nulității recursului appeared first on Universul Juridic.