Prin cererea înregistrată la data de 15 martie 2018 pe rolul Judecatoriei Iaşi, secţia civilă, reclamantul A. a chemat în judecată pe pârâtele B., C., D. şi E., solicitând ca prin hotărârea ce va fi pronunţată să fie obligate pârâtele să desfiinţeze construcţiile aflate pe proprietatea reclamantului, situate în Iaşi, str. x, pe parcela x, respectiv bucătărie de vară şi garaj de tablă. În situaţia în care pârâtele nu vor proceda de bunăvoie la desfiinţarea celor două construcţii, a solicitat instanţei să dispună ridicarea acestora de către reclamant cu obligarea pârâtelor la suportarea cheltuielilor de demolare. A solicitat acordarea cheltuielilor de judecată.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 1528 C. civ.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 662 din 29 martie 2022)

The post Admisibilitatea unei căi de atac şi provocarea unui control judiciar al hotărârii judecătoreşti. Exercitarea căii de atac în condiţiile legii appeared first on Universul Juridic.