Prin cererea de chemare în judecată, înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a IV-a civilă la data de 30 septembrie 2014, reclamanţii A., B., C., D., au solicitat în contradictoriu cu pârâtul E. să se dispună:

– obligarea pârâtului la plata sumei de 557.087,68 RON, reprezentând partea, în valoare de 442.215,56 RON, cuvenită reclamanţilor din vânzarea a 4 tablouri din moştenirea Dr. F. în cadrul şi în urma licitaţiei organizată de G. în data de 29.09.2011, şi dobânda legală penalizatoare în cuantum de 114.872,12 RON, aferentă sumei de 442.215,56 RON, pentru perioada 21.10.2011-29.09.2014;

– obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 1539 şi urm. C. civ. de la 1864.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 1363 din 15 iunie 2021)

The post Acţiune în răspundere contractuală în temeiul unui contract de mandat. Admiterea recursului, casarea deciziei şi trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi curte de apel appeared first on Universul Juridic.