Prin cererea înregistrată la data de 24 iulie 2018 pe rolul Judecătoriei Galaţi, secţia civilă, sub nr. x/2018, contestatoarea S.C. A. S.A. a formulat, în contradictoriu cu intimatul Municipiul Galaţi, contestaţie la executare împotriva procesului-verbal de sechestru nr. x/28.02.2017 emis de intimat, prin care a solicitat anularea acestuia.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiilor art. 260-261 din Legea nr. 207/2015.

Prin încheierea nr. 158 din 14 martie 2019, Judecătoria Galaţi, secţia civilă a admis excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la executare, invocată de intimat; a respins contestaţia la executare, formulată de contestatoarea S.C. A. S.A., împotriva procesului-verbal de sechestru nr. x/28.02.2017, ca fiind tardiv formulată.

Prin decizia civilă nr. 1101 din 07 octombrie 2019, Tribunalul Galaţi, secţia I civilă a respins, ca nefondat, apelul formulat de revizuenta S.C. A. S.A. împotriva încheierii civile nr. 158 din 14 martie 2019 pronunţate de Judecătoria Galaţi.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 985 din 10 mai 2022)

The post Accesul la justiţie. Respectarea cerinţelor formale în legătură cu promovarea unei acţiuni sau căi de atac, dar şi respectarea dispoziţiilor imperative vizând plata taxelor judiciare de timbru fără de care nu se poate trece la analiza cererilor formulate în faţa instanţei appeared first on Universul Juridic.